باربری خوب

جهت ورود کلیک فرمایید


باربری خوب چیست؟

ویژگی های یک باربری خوب چیست ؟

باربری خوب از نظر اکثر افراد به اتوباری اتلاق میشود که وقت شناس ، با ضریب امنیت بالا ، منظم در کار ، حرفه ای و مقرون به صرف باشد. ولی تعریف اتوبار ظریف بار از باربری خوب بشرح زیر است :

ü      ارائه ی مشاوره ی کامل و مشتری مدارانه توسط مشاوران ظریف بار در اولین تماس

ü      تشریح کامل خدمات توسط اپراتور و پیشنهاد بهترین گزینه با توجه به شرایط شما

ü      پیگیری اپراتور برای ارائه ی خدمات بسته بندی و استفاده از کارگران زبده و زیر دست هنگام بسته بندی وسایل

ü      حضور به موقع خاور ( یا سرویس درخواستی شما ) در زمان تعیین شده

ü      جابجایی با دقت بالا توسط کارگران هنگام جابجایی وسایل

ü      چیدمان مناسب وسایل در مقصد اسباب کشی

ü      همراهی باربری جهت چیدمان اولیه لوازم منزل تا حد امکان

ü      پیگیری مشتری جهت اطمینان از رضایت کار ، استقبال از پیشنهادات و انتقادات و جامه ی عمل پوشاندن به آن

باربری خوب ظریف بار شما را از ابتدا تا انتهای اسباب کشی همراهی خواهد کرد.

منیع : http://www.zarifbar.com


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای